Uvod v tehniko

Vipassana je ena najstarejših meditacijskih tehnik Indije. Dolgo izgubljeno za človeštvo jo je pred več kot 2500 leti ponovno odkril Gotama Buda. Beseda Vipassana pomeni videti stvari take kot dejansko so. Gre za proces samo-očiščevanja s pomočjo samo-opazovanja. Začnemo z opazovanjem naravnega ritma dihanja z namenom osredotočiti um. Nato z večjo pozornostjo nadaljujemo z opazovanjem spreminjajoče narave telesa in uma in izkusimo univerzalne resnice nestalnosti, trpljenja in enosti z vsem. To spoznanje resnice skozi neposredno izkustvo, je proces očiščevanja. Celotna pot (Dhamma) je univerzalno zdravilo za univerzalne probleme in nima nikakršne zveze z organizirano religijo ali sektaštvom. Zaradi tega, jo lahko prakticira vsakdo, kadarkoli in kjerkoli, ne glede na raso, družbeno pripadnost, religijo, itd.  

Kaj Vipassana ni?

- Ni ritual in ne temelji na slepem verovanju.

- Ni niti intelektualna niti filozofska zabava.

- Ni priložnost za počitek, dopust ali druženje.

- Ni beg pred problemi in izzivi vsakdanjega življenja.

 

Kaj Vipassana je?

- Je tehnika, ki izkorenini trpljenje.

- Je umetnost življenja, ki jo lahko uporabimo v korist celotne družbe.

- Je metoda mentalnega čiščenja, ki omogoča posamezniku soočati se z napetostmi in problemi življenja na miren in uravnotežen način.

Končna cilja Vipassana meditacijske tehnike sta najvišja duhovna cilja: popolna osvoboditev in popolno razsvetljenje. Njen namen ni nikoli le zdravljenje fizičnih bolezni. Kljub temu je stranski proizvod mentalnega čiščenja tudi izkoreninjenje mnogih psiho-somatskih bolezni. Vipassana v bistvu odstrani tri vzroke za vso nesrečo: hrepenenje, odpor oziroma sovraštvo in nevednost. Z redno vadbo meditacije se sprostijo napetosti, ki so se nabrale skozi dan. Odpirajo se 'vozli', ki so nastali zaradi navade slepega reagiranja na neuravnotežen način na prijetne in neprijetne situacije.

Čeprav je tehniko Vipassana meditacije razvil Buda, le ta ni rezervirana samo za budiste. Ne gre za nikakršno spreobračanje. Vsi ljudje imamo enake težave, zato ima tehnika, ki lahko te težave odpravi, enak učinek na vse. Vipassana meditacija je pomagala ljudem različnih veroizpovedi, ne da bi pri tem prišla v navzkrižje z njihovo vero.

 

Meditacija in samodisciplina

Postopek samo-prečiščevanja s pomočjo vpogleda v lastno notranjost nikoli ni preprost - zahteva trdo delo. Do svojih spoznanj pridejo učenci s svojim naporom. Nihče drug ne more tega narediti zanje. Zato bo meditacija ustrezala le tistim, ki so pripravljeni resno delati in se držati pravil obnašanja. Ta so namenjena koristi in za zaščiti meditantov in so sestavni del vadbe meditacije.

Deset dni je kratek čas za poglobitev v najgloblje dele nezavednega dela uma in osvojitev tehnike za izkoreninjenje kompleksov, ki se tam nahajajo. Rednost vadbe v izoliranosti (osamljenosti) je zato skrivnost uspeha te tehnike. Pravila obnašanja so bila razvita zaradi tega in ne zaradi učiteljev ali vodstva tečaja. Prav tako to niso predpisi tradicije, ortodoksnosti ali slepe vere organizirane religije. Pravila temeljijo na praktičnih izkušnjah tisočih meditantov in so tako znanstvena kot tudi racionalna. Sledenje tem pravilo ustvari primerno atmosfero za meditacijo, njihovo kršenje pa je zelo moteče.

Učenec mora v meditacijskem centru ostati celotno obdobje trajanja tečaja. Tudi ostala pravila je potrebno natančno prebrati in upoštevati. Samo tisti, ki čutite, da lahko iskreno in temeljito sledite pravilom in disciplini se prijavite na tečaj. Tisti, ki niste pripravljeni odločeno vlagati napor boste čas vrgli stran. In kar je še pomembneje, motili boste druge, ki želijo resno delati. Perspektiven učenec naj tudi razume, da bi bilo nekoristno in nepriporočljivo zapustiti tečaj pred njegovim koncem. Prav tako bi bila škoda, če se učenec, kljub večkratnim opozorilom, ne drži pravil in je zato naprošen da zapusti tečaj.

 

Ljudje z resnimi duševnimi motnjami

Ljudje z resnimi duševnimi motnjami pridejo občasno na tečaje Vipassane z nerealističnimi pričakovanji, da bo tehnika pozdravila ali omilila njihove duševne težave. Močno nestabilni medčloveški odnosi in vrsta različnih zdravljenj, so prav tako lahko dejavniki, ki otežujejo, da bi posamezniki lahko imeli koristi od desetdnevnega tečaja. Kot neprofitna organizacija, ki temelji na prostovoljni pomoči tudi nimamo kapacitet, da bi profesionalno poskrbeli za ljudi s tovrstnimi problemi. Čeprav je Vipassana meditacija koristna za večino ljudi, pa ne more biti nadomestilo za medicinsko ali psihiatrično zdravljenje in je zato ne priporočamo ljudem z resnimi psihiatričnimi težavami.

 

Pravila ravnanja na tečajih meditacije

Temelj vadbe je sila  ('šila' ) - vrline, vrednote. Sila predstavlja temelj, na katerem je moč razvijati samadhi - zbranost. Za očiščenje uma pa je potrebna tudi panna ( 'panja' ) - modrost.

 

Predpisi (navodila)

Vsi udeleženci Vipassana meditacije morajo v času trajanja tečaja skrbno slediti naslednjim petim predpisom:

- vzdržati se ubijanja kateregakoli živega bitija,

- vzdržati se kraje,

- vzdržati se vseh spolnih aktivnosti,

- vzdržati se laganja,

- vzdržati se uživanja alkohola in drog.

Stari študentje (tisti, ki so se že udeležili vsaj enega tečaja pod vodstvom S.N. Goenke ali njegovih pomožnih učiteljev) se morajo v času trajanja tečaja, poleg zgoraj naštetih, držati še naslednjih treh predpisov:

- vzdržati se uživanja hrane po poldnevu,

- vzdržati se čutnih užitkov in dekoracije telesa,

- vzdržati se spanja na udobnih posteljah.

Stari študentje se bodo držali šestega predpisa tako, da bodo uživali le zeliščni čaj ali sok med odmorom ob 17h, medtem ko si lahko novi študentje privoščijo čaj z mlekom in sadje. V primeru zdravstvenih razlogov, lahko učitelj starega študenta oprosti upoštevanja tega predpisa. Sedmi in osmi predpis pa morajo upoštevati vsi stari študentje.

 

Sprejem učitelja in tehnike

Študentje morajo izjaviti, da so pripravljeni, v času trajanja tečaja, popolnoma sprejeti vodenje in navodila učitelja. To pomeni, držati se urnika in meditirati natanko po navodilih, brez ignoriranja kateregakoli njihovega dela in brez dodajanja česarkoli. To sprejetje pa ne sme biti slepo temveč z razumevanjem in razločevanjem. Samo z zaupanjem lahko študent meditira prizadevno, vztrajno in temeljito. Takšnoo zaupanje učitelju in tehniki je bistveno za uspeh pri meditaciji.

 

Ostale tehnike, obredi in čaščenja

Zelo pomembno je, da se v času trajanja tečaja, prekine z vsemi vrstami molitev, čaščenj ali religioznih obredov, postenjem, prižiganjem dišečih palčk, uporabo male, ponavljanjem manter, petjem in plesom, itd. Tudi vse ostale meditacijske tehnike in zdravilske ali duhovne prakse naj se za ta čas prekinejo. Pri tem ne gre za zavračanje drugih tehnik ali praks, pač pa za to, da se da tehniki Vipassana meditacije možnost izkazati v vsej njeni čistosti.

Študentom močno odsvetujemo, da namenoma mešajo druge tehnike meditacije z Vipassana meditacijo. To bi namreč oviralo njihov napredek ali celo povzročilo njihovo nazadovanje. Kljub rednim opozorilom učitelja se dogaja, da študenti mešajo Vipassana tehniko z rituali ali drugimi praksami. S tem si naredijo slabo uslugo. Vse dvome ali nejasnosti, ki se pojavijo lahko študentje vedno razčistijo z učiteljem.

 

Pogovori z učiteljem

Težave ali vprašanja v zvezi z Vipassana meditacijo naj študenti vedno naslovijo le na učitelja. Osebnim pogovorom z učiteljem, je na tečaju namenjen čas med 12. in 13. uro. Vprašanja lahko študenti zastavijo tudi javno med 21h in 21.30h v dvorani za meditacijo.

Čas za intervjuje in vprašanja je namenjen izključno razjasnitvi praktičnih vprašanj, ki zadevajo tehniko meditacije. Ne gre jih jemati kot priložnosti za spuščanje v filozofske razprave ali intelektualno argumentiranje. Edinstvena narava Vipassana meditacije je lahko razumljena le skozi praktično vadbo, čemur naj se študentje v času trajanja tečaja popolnoma posvetijo.

 

Plemenita tišina

Vsi študentje se morajo Plemenite tišine držati od začetka tečaja do jutra zadnjega polnega dne. Plemenita tišina pomeni tišino telesa, govora in uma. Dovoljen ni noben način sporazumevanja z drugimi študenti, npr. preko gestikulacije, znakovne govorice, pisanja sporočil, idr.

Kljub temu pa lahko študentje, ko je to potrebno, govorijo z učiteljem in z vodstvom tečaja v zvezi z vprašanji povezanimi s hrano, bivanjem, zdravjem, itd. Vendar naj bodo tudi ti stiki čim bolj omejeni. Študenti naj razvijajo občutek dela v izolaciji.

 

Ločitev spolov

Držati se je potrebno popolne ločitve spolov. Pari, poročeni ali ne, naj se med tečajem ne sporazumevajo na kakršenkoli način. Enako velja za prijatelje, družinske člane, itd.

 

Fizični stiki

Zaradi introspektivne narave vadbe meditacije je pomembno, da med tečajem ne prihaja do kakršnihkoli fizičnih stikov med osebami istega ali različnega spola.

 

Joga in fizična vadba

Čeprav je fizični vidik joge in drugih (telo)vadb kompatibilen z Vipassana meditacijo, je potrebno med tečajem z njimi prekiniti. Na lokaciji, kjer se izvaja tečaj namreč ni na voljo potrebnih kapacitet. Prav tako ni dovoljen tek oziroma jogging. Študenje se lahko med odmori sprehajajo v okviru temu namenjenega območja.

 

Religiozni predmeti, kristali, talismani, itd.

Nobenega od takih predmetov ni dovoljeno prinesti na lokacijo kjer se izvaja tečaj. Če so bili prinašeni nenamerno, jih je potrebo deponirati pri vodstvu tečaja za čas njegovega trajanja.

 

Alkohol in droge

Drog, alkohola ali drugih škodljivih substanc ni dovoljeno prinesti na tečaj; enako velja za pomirjevala, uspavalne tablete ali druge sedative. Kdor jemlje zdravila na recept, mora o tem obvestiti učitelja.

 

Tobak

Zaradi zdravja in udobja vseh študentov kajenje, žvečenje ali njuhanje tobaka na tečaju ni dovoljeno.

 

Hrana

Hrana se žal ne more prilagoditi okusu in željam vsakega posameznika. Učenci so zato prijazno naprošeni, da se zadovoljijo s ponujeno vegeterijansko hrano. Vodstvo tečaja si prizadeva pripraviti uravnotežen in polnovreden obrok, primeren za meditacijo. Tisti, ki ste zaradi zdravstvenih razlogov na posebni dieti, o tem obvestite vodstvo tečaja ob prijavi.

 

Oblačila

Oblačite se enostavno, skromno in udobno. Izogibajte se oprijetih, prosojnih, pretirano odprtih ali kako drugače pozornost zbujajočih oblačil (kot na primer kratke ali oprijete hlače ali krila, majice brez rokavov). Sončenje in delna golota nista dovoljeni. Na ta način boste kar najmanj motili druge.

 

Pranje perila in kopanje

Pralnih in sušilnih strojev ni na razpolago, zato s seboj prinesite dovolj oblek. Manjše kose lahko operete ročno. Kopanje in pranje perila lahko opravljate le med odmori in ne med termini namenjenimi meditaciji.

 

Stiki z zunanjim svetom

Ves čas tečaja morajo učenci ostati znotraj področja namenjenega tečaju. Odidejo lahko samo s posebnim dovoljenjem učitelja. Pred koncem tečaja ni dovoljeno komunicirati z zunanjim svetom. Sem so vključena pisma, telefonski pogovori in obiski. Le če je nujno potrebno, lahko prijatelji ali sorodniki kontaktirajo vodstvo tečaja.

 

Poslušanje glasbe, branje in zapisovanje

Igranje glasbenih inštrumentov in uporaba radiov nista dovoljena. Na tečaj ne prinesite knjig ali kateregakoli gradiva za branje ali pisanje. Učenci naj se ne motijo s pisanjem zapiskov. Smisel te omejitve je v tem, da se poudari izključno praktični pomen te meditacije.

 

Snemalne naprave in fotoaparati

Snemalne naprave in fotoaparate oziroma kamere lahko uporabljate le ob posebnem dovoljenju učitelja.

 

Povzetek

Z namenom pojasnitve pomena discipline in pravil, jih lahko povzamemo takole:

Bodite zelo pozorni na to, da ne motite druge. Ne ozirajte se na motnje, ki jih povzročajo drugi.

Lahko se zgodi, da učenec ne razume praktičnih razlogov enega ali več zgoraj navedenih pravil. Preden dovolimo, da se razvijeta negativnost in dvom, raje takoj razjasnimo situacijo z učiteljem.

Samo s pomočjo discipline in veliko volje lahko učenec v celoti razume prakso in ima od nje tudi koristi. Na tečaju je poudarek na delu. Zlato pravilo pravi, da je potrebno meditirati, kot bi bili sami, z umom usmerjenim navznoter, ne meneč se za vse morebitne neprijetnosti in motnje, ki se pojavijo.

In nenazadnje, pomembno se je zavedati, da je naš napredek v Vipassani odvisen samo od naših lastnih dobrih lastnosti, od našega osebnega razvoja in od petih dejavnikov: resnega dela, zaupanja, iskrenosti, zdravja in modrosti.

Naj vam zgornje informacije pomagajo pridobiti kar največje koristi iz vašega tečaja meditacije. Srečni smo, da vam imamo možnost pomagati in želimo, da bi s pomočjo Vipassana tehnike meditacije izkusili mir in harmonijo.

 

Finance

V skladu s tradicijo čiste tehnike Vipassana so tečaji financirani izključno na osnovi donacij. Donirajo lahko samo stari študentje, torej tisti, ki so že končali vsaj en desetdnevni tečaj s S.N. Goenko ali enim od njegovih pomožnih učiteljev. Kdor se prvič udeleži tečaja, lahko donira na zadnji dan tečaja ali pa kadarkoli kasneje.

Na ta način je tečaj podprt zgolj s strani tistih, ki so sami izkusili koristi vadbe. V želji, da bi te koristi izkusili tudi drugi, se posameznik lahko odloči za donacijo v skladu s svojimi zmožnostmi in željami. Take donacije so edini vir financiranja tečajev te tradicije po svetu. Tečaji se ne financirajo s strani bogate fundacije ali sponzorstva kakega posameznika. Prav tako učitelji in organizatorji ne prejmejo nikakršnega plačila za svoje storitve. Tako se Vipassana širi s čistim namenom in brez komercializacije.

Ne glede na višino donacije, je le to treba dati z namenom pomagati drugim: 'Tečaj, ki sem se ga udeležil je bil plačan zaradi velikodušnosti predhodnih študentov; naj sedaj tudi jaz prispevam nekaj za pokrivanje stroškov prihodnjih tečajev, tako da bodo lahko tudi drugi izkusili koristi te tehnike.'

 

Urnik tečaja

Naslednji urnik je bil oblikovan z namenom zagotoviti stalnost, nepretrganost in doseganje najboljših rezultatov vadbe.

04:00
04:30 - 06:30
06:30 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:15
20:15 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30

 

Jutranje bujenje.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
Odmor za zajtrk.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
Odmor za kosilo.
Počitek in intervju z učiteljem.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Meditacija v dvorani ali v lastni sobi.
Odmor za čaj.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Predavanje učitelja v dvorani.
SKUPINSKA MEDITACIJA V DVORANI.
Čas za vprašanja v dvorani.
Spanje - luči se ugasnejo.