Kaj je Vipassana?

Naravni zakoni, ki upravljajo z mislimi, čustvi, razsojanjem in občutki posameznika, postanejo jasni. Skozi neposredno izkušnjo razumemo naravo rasti ali nazadovanja posameznika ter način na katerega proizvajamo lastno trpljenje ali pa se ga osvobodimo. Življenje postane polno povečanega zavedanja, večjega stika z realnostjo, samonadzora in miru.

 

Tradicija

Vse od časov Bude pa do danes, se je Vipassana prenašala po neprekinjeni verigi učiteljev. Čeprav izvira iz Indije, se je aktualni učitelj v tej verigi, S.N. Goenka, rodil in odraščal v Burmi (Myanmar). Tam je izkoristil veliko priložnost, naučiti se Vipassane od svojega učitelja, Sayagyi U Ba Khin-a, ki je bil takrat visoki državni uradnik. Po 14-letnem učenju pri svojem učitelju, se je S.N. Goenka ustalil v Indiji, kjer je leta 1969 začel s poučevanjem Vipassane. Vse od takrat je posredoval znanje desettisočim ljudem vseh ras in verovanj, tako na Vzhodu, kot na Zahodu. Od leta 1982 dalje mu pri poučevanju pomagajo pomožni učitelji, saj potrebe po Vipassana tečajih naraščajo.  

 

Tečaji

Tečaj zahteva trdo in resno delo. Učenje poteka v treh stopnjah. Najprej se, za čas trajanja tečaja, udeleženci obvežejo, da ne bodo ubijali kateregakoli živega bitja, kradli, spolno občevali, lagali in uživali alkohola ali drog. S tem omogočimo umu, da se dovolj umiri, da se je sposoben spopasti z nalogami, ki ga čakajo v nadaljevanju (samoopazovanje). Z naslednjo stopnjo razvijemo dovolj nadzora nad svojim umom, da ga lahko navajamo na osredotočanje na naravna dejstva: na zrak, ki vstopa in izstopa iz nosnic in spreminjajoče se dihanje. Do četrtega dne se um nadalje umiri in je sposoben večjega osredotočanja. Postane pripravljen na vadbo Vipassana meditacije: opazovanje občutkov na telesu, razumevanje njihove narave in ne-reagiranja nanje. Zadnji dan se udeleženci naučijo meditacije s katero širijo ljubečo prijaznost in dobrovoljnost tudi navzven. Čistost uma, pridobljeno v času trajanja tečaja, na ta način delijo z drugimi bitji.

Pri prakticiranju Vipassana meditacije gre za obliko umske vadbe. Tako kot delamo telesne vaje, s katerimi izboljšamo fizično zdravje. Vipassana meditacijo uporabljamo za razvoj in ohranjanje zdravja uma. Veliko pozornosti se posveča tudi ohranjanju avtentičnosti tehnike Vipassana meditacije. Tehnika se poučuje brezplačno. Prav tako nihče od organizatorjev ali učiteljev ne prejme plačila.